Dobrodošli u centar za upravljanje i održavanje malih hidroelektrana
Radno vreme: ponedeljak - nedelja 00-24h
+381 34 200 722
Kralja Petra I br. 26
centar@centarmhe.rs

Upravljanje

Početna | Upravljanje

upravljanje

 

U julu 2014. godine u sastavu P.D. W&W Energy, poceo je sa radom Centar za daljinsko upravljanje malim hidroelektranama.
Pracenje rada elektrana odvija se pod 24-casovnim nadzorom dispecera i obuhvata izradu kompletnih mesecnih izveštaja o redovnim i vanrednim pogonskim dogadajima.
Sistem upravljanja i nadzora elektrana baziran je na primeni aplkativnog softverskog programa SCADA koji omogućuje:

• Vizuelni prikaz stanja elektrane, mreže i opreme
• Uvid u sva relevantna merenja
• Uključenje i isključenje pojedinih delova podsistema u automatski/ručni režim rada
• Aktiviranje alarma u neregularnim stanjima rada
• Daljinski prenos podataka- Arhiviranje merenja, zadatih komandi i ostalih relevantnih podataka sa periodom čuvanja od 2 godine

upravljanje

U okviru poslova upravljanja spadaju:

• 24h komunikacija sa dežurnim rukovaocem u MHE,
• 24h komunikacija sa Dežurnom službom nadležnog operatora distributivnog Sistema,
• Izrada programa SCADA za daljinsko upravljanje i nadzor agregata,
• Nabavka licence od SIMENS-a za Scada program,
• 24h nadzor nad agregatima i ostalom opremom u MHE koja je uvedena u daljinski sistem SCADA,
• 24h nadzor nad opremom i objektima MHE koji su pokriveni postojećim sistemom video nadzora,
• Akvizicija svih podataka sa MHE, signalizacije i merenja u periodu od 2 godine,
• Stručna analiza pogonskih dešavanja i događaja, sve radi poboljšanja pogonske spremnosti i zaštite instalirane opreme u MHE

 

CENTARMHE D.O.O. © 2008 - 2019. All rights reserved. created by IMS and ViewSource