Dobrodošli u centar za upravljanje i održavanje malih hidroelektrana
Radno vreme: ponedeljak - nedelja 00-24h
+381 34 200 722
Kralja Petra I br. 26
centar@centarmhe.rs

Usluge

Početna | Usluge
USLUGE CENTRA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE MALIH HIDROELEKTRANA
VRSTA USLUGE:

Arhiviranje podataka

 • Elektrana sa jednim Hidroagregatom
 • Elektrana sa dva hidroagregata
 • Elektrana sa tri i vise hidroagregata

Daljinski nadzor i upravljanje

 • Elektrana sa jednom pelton turbinom
 • Elektrana sa dve francis turbine
 • Elektrana sa dva i više vodozahvata

Redovno održavanje

 • Elektrana sa jednom turbinom
 • Elektrana sa dva hidroagregata
 • Elektrana sa više agregata ili vodozahvata

Izrada zakonskih akata, planova i izvestaja

 • Mesešni i dnevni izveštaji sa elektrane sa jednim Hidroagregatom
 • Mesečni i dnevni izveštaji elektrane sa dva i više hidroagregata
 • Izrada mesečnih i godišnjih planova održavanja
 • Izrada dugoročnog plana održavanja
 • Izrada protivpožarnih akata
 • Održavanje PP Aparata
 • Vršenje obuke za PP
 • Usluge inženjera za PP

Podešavanje parametara elektrane

 • SN Postojenja
 • Generatorskih zaštita po jednom agregatu
 • Podešavanje pobude
 • Podešavanje parametara generatora
 • Podešenja trafoa

Usluge rukovaca u elektrani

 • Angažovanje jednog rukovaoca
 • Angažovanje dva rukovaca

Hitne intervencije

 • Radni dan inženjera (elektro, mašinske ili gradjevinske struke)
 • Svaki naredni radni dan inženjera
 • Radni dan tehničara

Ostale usluge

 • Elaborat ispitivanja kvaliteta vode
 • Operativni plan zaštite i odbrane od poplava
 • Elaborat za uspostavljenje merenja i evidencije proticaja na vodozahvatima
 • Praćenje rada i redovna kontrola vodnih objekata sistema MHE
 • Garancijska ispitivanja
 • Ispitivanje gromobranske zaštite
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje termovizijskom kamerom
 • Ispitivanje vibracija

* NAPOMENE:

- Konačna cena usluga se formira za svaku hidroelektranu ponaosob nakon izvršenog pregleda hidroelektrane od strane stručnog lica
- Na formiranje cene utiče udaljenost hidroelektrane od Centra za održavanje i upravljanje, starost opreme, složenost hidrotehničkog i hidromašinskog sistema
- Usluge Arhiviranje podataka i Daljinski nadzor i upravljanje zahtevaju postojanje telekomunikacione infrastrukture u elektrani.
- Formiranje jedinstvenog paketa usluga moguće je posebno ugovoriti u skladu sa važećom poslovnom politikom
CENTARMHE D.O.O. © 2008 - 2019. All rights reserved. created by IMS and ViewSource